It-tieni parti mid-Diskors tas-Sur Joseph Borg, President tal-Kamra tan-Negozju għal Għawdex, fl-okkażjoni tat-tifkira tal-20 sena mit-twaqqif tal-istess Kamra, li deher fir-rivista Il-Ħajja f’Għawdex ta’ April 2020.