Together with Julia Farrugia Portelli and Justyne Caruana, we marked the International Day Against Human Trafficking in Gozo with the launch of ‘Human like you’ campaign. A strong message in favour of human dignity and fundamental human rights.

Flimkien ma’ Julia Farrugia Portelli u Justyne Caruana, fakkarna l-Jum Dinji kontra t-Traffikar Uman bit-tnedija tal-kampanja “Uman, Bħalek” f’Għawdex. Messagg b’sahhtu favur id-dinjita’ umana u d-drittijiet fundamentali tal-bniedem.